Održana je redovna godišnja skupština

Dana 16. siječnja 2014. Udruga za edukaciju i promicanje ljudskih prava održala je izvještajnu skupštinu. Skupština je održana u prostorijama ATON-a u Nedelišću. Nakon izvještaja o dosadašnjim aktivnostima donešeno je nekoliko odluka o daljnjem radu Udruge.

Podržane su aktivnosti oko organizacije III. regionalnog seminara o ljudskim pravima koji će se od 22. do 24. svibnja 2014. održati u Čakovcu. Sastavni dio seminara će biti izložba „Anne Frank – povijest za sadašnjost“, predavanja, radionice i okrugli stol, te terenska ekskurzija u Mauthausen posljednji dan seminara. S udrugom HERMES je potpisan ugovor o izvedbi izložbe. Pokrovitelj seminara je Međimurska županija i aktivno se radi na traženju drugih pokrovitelja i sponzora. Seminar podržavaju Županijsko stručno vijeće učitelja povijesti Međimurske Županije i Međužupanijsko stručno vijeće profesora povijesti srednjih škola Međimurske i Varaždinske županije. Registracija zainteresiranih će se obavljati preko web stranice udruge, a svi koji žele potvrde o usavršavanju će se dodatno prijaviti na AZOO (Ettaedu).

U nastavku skupštine prihvaćeni su prijedlozi o suradnji s Udrugom za obrazovanje Roma “UZOR” iz Orehovice, te o učlanjenju udruge u međunarodnu organizaciju EuroClio.