Obitelj ludbreškog rabina

Dani židovske kulture i baštine, Varaždin 2014.

U dogovoru više udruga i gradskih institucija Varaždina uključila u obilježavanje europskog Tjedna židovske baštine. Naša se Udruga uključila u ovaj projekt obilježavanja. Varaždinski Dani židovske kulture i baštine odvijat će se tokom dva dana u rujnu, u petak (5.9.) i subotu (6.9). Grad Varaždin je već i prije sudjelovao u obilježavanju sličnih manifestacija.

S razlogom se Dani židovske kulture i baštine u Varaždinu odvijaju upravo u tom gradu. U Varaždinu je registrirana prva izraelitska zajednica na tlu Hrvatske i Slavonije, davne 1777. godine, tu je bila jedna od najutjecajnijih općina sa vlastitom školom, sinagogom, rabinatom. Varaždinski su Židovi sudjelovali u osnivanju mnogih udruga, karitativnim akcijama, bili među gradskim zastupnicima. Dani su posvećeni nestalim varaždinskim Židovima koji su većinom ubijeni od ustaškog režima za vrijeme Drugog sv jetskog rata. Varaždin je tada bio i službeno proglašen prvim “Judenfrei” gradom u NDH. U srpnju 1941., između 200 i 300 Židova odvedeno je u logore smrti širom NDH, dok je manji dio završio u Auashwitzu. Njihova imovina je u potpunosti opljačkana, a vlasnički odnosi nisu razriješeni ni danas kada potomci potražuju barem simboličnu naknadu za oduzetu imovinu. U Varaždin se poslije rata vratio neznatan broj pa je Židovska općina ugašena.

Ovogodišnji organizatori su Udruga za edukaciju i promicanje ljudskih prava i Koncertni ured Varaždin. Program je koncipiran kroz dva dana i u potpunosti je otvoren za sve posjetitelje.

PROGRAM:

DANI ŽIDOVSKE KULTURE I BAŠTINE, VARAŽDIN 2014.

1. DAN: petak (5. rujna)

12.00 – 15.00 – Otvorena vrata Židovskog groblja u Varaždinu (Parkovi d.d. i Udruga za edukaciju i promicanje ljudskih prava)
– kroz edukativnu šetnju Židovskim grobljem vodit će prof. Milivoj Dretar koji će usput govoriti o značajnim osobama židovske zajednice.
16.00 – 18.00 – Otvorena sinagoga (Galerijski centar Varaždin, Udruga Kerameikon)
– upoznajte veliku varaždinsku sinagogu iznutra. Sinagoga je uvijek predstavljala središte ne samo vjerskog, već i društvenog života Židova
20.00 – 22.00 – Kino Galerija – “Kratki život Anne Frank” i “Im Himmel, unter der Erde” (Vanima, Goethe institut Zagreb, Udruga za edukaciju i promicanje ljudskih prava) – ulaz slobodan.
– pred točno 70 godina, Anne Frank je napisala zadnje riječi u svoj Dnevnik, a nedugo potom je cijela obitelj uhapšena i odvedena u logore. U suradnji s Goethe Institutom pogledajte još jedan film o židovskoj ostavštini.

2. DAN: subota (6. rujna)

17.30 – 18.30 – Koncert na otvorenom kod HNK (Plesna skupina Or haŠemeš iz Zagreba, Folklorni ansambl KUD-a “Anka Ošpuh” Ludbreg, Koncertni ured Varaždin)
– pogledajte plesove koji su izvođeni od strane judejskih pastira te prvih naseljenika u Izrael te se i sami okušajte u plesu. Izvođači će vam pomoći da savladate osnovne plesne korake.