Albanija ljetna škola

LHH projekt predstavljen na EUROCLIO ljetnoj školi

EUROCLIO je od 18. do 23. srpnja na lokacijama u Albaniji održao ljetnu školu pod naslovom “Going beyond Pride and Pain”. 80 sudionika iz 18 država sudjelovalo u terenskoj nastavi, radionicama, pub kvizu, internacionalnoj večeri i predavanjima.

Igor Radulović, Bojana Dujković Blagojević, Aleksandar Todosijević i Miljenko Hajdarović su u sklopu programa predstavili rad na bazi preporučenih materijala koja se razvija u sklopu projekta “LHH“. Koordinatori i autori su do sada prikupili već više od 80 primjera raznovrsnih materijala o raspadu bivše Jugoslavije koji se mogu preporučiti nastavnicima. Do javnog predstavljanja repozitorija tih materijala broj primjera će se vjerojatno još povećati.

LHH ekipa na ljetnoj skoli