Međimurska županija logo

Podrška Međimurske županije za projekt UČMUČ

Međimurska županija je objavila rezultate natječaja za financiranje projekata udruga civilnog društva i izuzetno nam je drago što je naš projekt “UČMUĆ” među odabranima za djelomično financiranje.

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), članka 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije je 21. srpnja 2017. godine donio “ZAKLJUČAK o prihvaćanju projekata udruga civilnog društva koji će dobiti financijsku potporu iz sredstava Proračuna Međimurske županije za 2017. godinu”. Prihvaćaju se projekti udruga civilnog društva koji će dobiti financijsku potporu iz sredstava Proračuna Međimurske županije za 2017. godinu. Popis projekata nalazi se na ovom linku.

Udruga za edukaciju i promicanje ljudskih prava je u partnerstvu s Muzejom Međimurja Čakovec za projekt UČMUČ dobila 6.000 kuna.