Predstavljamo finalistice natječaja Dignitas 2017: Saša Uljančić

Prva finalistica natječaja Dignitas 2017 koju ćemo predstaviti je Saša UljančićZavršila je studij sestrinstva, studij waldorfske pedagogije i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (prof.reh. ili mag. educ.rehab.). Radi kao nastavnica HZJ i Zdravstvene njege psihijatrijskih bolesnika u Medicinskoj školi u Rijeci. Medicinska škola u Rijeci po zanimanjima koja obrazuje veliki naglasak stavlja na ljudska prava u svim aspektima djelovanja, kroz nastavne i izvannastavne aktivnosti.

O prijavljenom projektu “Učenje Hrvatskog znakovnog jezika” kaže:

“Od ove godine 13.9. obilježavamo Međunarodni dan znakovnih jezika. Učenici medicinske škole, medicinske sestre-tehničari uče HZJ da sa svojim gluhim pacijentima mogu razgovarati i pomoći im u zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba bez posrednika. Ciljevi učenja HZJ za naše učenike su osim samog jezika senzibilizacija na potrebe i individualizirani pristup, destigmatizacija i empatija a krajnji cilj je pravo na govor i pravo na pristup informacijama za naše pacijente.”

  • Čestitam kolegici na provedenom projektu i ulasku među tri finalistice natječaja Dignitas 2017! Svaka čast!