Pridružite nam se!

Možete se uključiti u rad Udruge ispunjavanjem online pristupnice.

Godišnja članarina za 2017. godinu iznosi 50,00 kuna i može se uplatiti na žiro račun

Žiro račun pri Privrednoj banci Zagreb d.d.

IBAN računa: HR76 2340 0091 1108 4460 7

SWIFT CODE: PBZGHR2X

s time da pod svrhom doznake upišete vlastito ime i prezime i riječ donacija (ili članarina). Prilikom uplaćivanja na račun preko uplatnice ili putem interneta, u prostor ‘Poziv na broj odobrenja’ upisujete svoj OiB. Model plaćanja može biti 00.

Vrste članstva (prema Statutu):

 • redovno – podrazumijeva sudjelovanje u planiranju i realizaciji naših projekata i ostalih aktivnosti; redovni član može biti biran u sva tijela Udruge u skladu sa Statutom;
 • podržavajuće – podrazumijeva da želite biti član udruge koji podržava sve naše aktivnosti, plaća članarinu, ali nije nužno da aktivno sudjeluje u svim aktivnostima; podržavajući član ne može biti biran u tijela Udruge.

Zašto se učlaniti?

Cilj Udruge je edukacija , istraživanje i publiciranje o ljudskim pravima, te senzibilizacije društva glede poštivanja ljudskih prava. Djelatnosti:

 • istraživati, educirati i informirati o kršenju ljudskih prava,
 • ukazivanje i poticanje potrebite zaštite ljudskih prava,
 • izdavanje publikacija iz područja djelatnosti Udruge (u skladu sa Zakonom),
 • organiziranje predavanja, tečajeva, savjetovanja i seminara za svoje članove o temama vezanim za cilj Udruge,
 • suradnja s obrazovnim ustanovama, institucijama i udrugama na primjeni i provedbi obrazovnih projekata
 • surađivati sa stručnim udrugama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i u svijetu,
 • organiziranje studijskih putovanja za svoje članove u trajanju do dva dana.

Udruga će obavljati i druge djelatnosti koje bi mogle doprinijeti ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom.

Dalje, Udruga će se financirati:

 • iz članarina;
 • dobrovoljnih priloga i darova;
 • dotacija iz proračuna;
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.