O udruzi

Kontakt informacije

Dopisna adresa:
Udruga za edukaciju i promicanje ljudskih prava
Dr. Ive Kečkeša 16
40323 Prelog

Miljenko Hajdarović, prof.
miljenko@hajdarovic.com
098/632-507

O udruzi

Inicijativa za pokretanje udruge s osnovnim ciljem provođenja edukacije o ljudskim pravima pojavila se u jesen 2011. godine. Na osnivačkoj skupštini 18. prosinca 2012. definirani su ciljevi udruge građana koji su i potvrđeni u statutu. Prijedlogom Statuta Udruge u članku 9. definirani su sljedeći ciljevi i djelatnost Udruge:

Cilj Udruge je edukacija , istraživanje i publiciranje o ljudskim pravima, te senzibilizacija društva glede poštivanja ljudskih prava.
Djelatnosti:

  • istraživati, educirati i informirati o kršenju ljudskih prava,
  • ukazivanje i poticanje potrebite zaštite ljudskih prava,
  • izdavanje publikacija iz područja djelatnosti Udruge (u skladu sa Zakonom),
  • organiziranje predavanja, tečajeva, savjetovanja i seminara za svoje članove o temama vezanim za cilj Udruge,
  • suradnja s obrazovnim ustanovama, institucijama i udrugama na primjeni i provedbi obrazovnih projekata
  • surađivati sa stručnim udrugama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i u svijetu,
  • organiziranje studijskih putovanja za svoje članove u trajanju do dva dana.

Udruga će obavljati i druge djelatnosti koje bi mogle doprinijeti ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom.

Udruga u upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 20001197.

OiB udruge je: 46265456452

Žiro račun pri Privrednoj banci Zagreb d.d.

IBAN računa: HR76 2340 0091 1108 4460 7

SWIFT CODE: PBZGHR2X