Projekti

Udruga za edukaciju i promicanje ljudskih prava trenutno provodi i planira sljedeće projekte:

U dosadašnjem radu završili smo sljedeće projekte:

Partnerstva s drugim organizacijama i institucijama:

Sudjelovanja na konferencijama i seminarima: