Dignitas

Nagrada Dignitas

Dignitas je riječ iz latinskog jezika koja je u rimskom društvu predstavljala koncept vrlina veći od jednostavnog prijevoda dignitet, zaslužnost ili prestiž. Dignitas je obuhvaćao zbroj individualnih vrijednosti poput osobnog ugleda, moralnih i etičkih vrijednosti. Taj su pojam u svojim djelima koristili Ciceron, Julije Cezar, Tacit, Livije i drugi.

Dignitas je nagrada za istaknute edukatore o ljudskim pravima koju će Udruga za edukaciju i promicanje ljudskih prava dodjeljivati godišnje.

“Želimo istaknuti i nagraditi edukatore i učenike koji ulažu znatan trud u području edukacije o Holokaustu i ljudskim pravima. Angažman iznad obuhvata svakodnevne radne obaveze se mora dodatno pohvaliti i cijeniti. Na taj način želimo motivirati nove edukatore da se pridruže našim naporima i nagraditi kontinuitet onih koji već sudjeluju u ovakvom radu.” – M. Hajdarović

Dignitas 2017

Upravni odbor Udruge je na sastanku 13. siječnja 2017. godine donio odluku o provođenju ovog projekta i da će se prva nagrada Dignitas dodijeliti u siječnju 2018. godine. Više detalja (pojašnjenje, kriterije, sastav komisije, nagrade itd.) ćemo objaviti na jesen 2017. godine. Najbolji će uz diplome i prigodne kipiće biti novčano nagrađeni. Cilj nagrade je osnaživanje nastavnika za rad o osjetljivim temama.

Troje najboljih će svoje radionice predstaviti na IV. regionalnom seminaru o ljudskim pravima koji će se održati 27. siječnja 2018. godine.

Pokrovitelj dodjele nagrade je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Prosudbeno povjerenstvo

“Socialization and education for active citizenship are longterm processes. Engaging with stereotypes, nationalism, discrimination or hate speech are a difficult part of this process, and the ones most directly faced with these attitudes are teachers. I see teachers as the first line of defense, when something goes wrong in a student’s life and anti-social attitudes begin forming. As such, we need to reward those teachers who invest their energy, enthusiasm and who employ innovative pedagogical practices in civic and human rights education – because as our first line of defense, they need the recognition, our appreciation and acknowledgement of the essential role that they have in our schools, communities, and society overall.” – Maja Nenadović, Anne Frank House, Amsterdam

Poveznice:

Medijski izvještaji

Sponzori i donatori

Nagradu Dignitas 2017 podržavaju:

MZO