Projekt UČMUČ

Projekt UČMUČ (Učenici-muzej-učitelji) je zajednički projekt Udruge za edukaciju i promicanje ljudskih prava i Muzeja Međimurja Čakovec. Cilj projekta je izraditi materijale za terensku nastavu učenika osnovnih i srednjih škola, te educirati nastavnike o mogućnostima terenske edukacije.

Projekt podržava Međimurska županija.

Aktivnost #1

U subotu 8. travnja 2017. godine održan je prvi seminar za nastavnike u zajedničkoj organizaciji Udruge i MMČ. Seminar je podržala izdavačka kuća Školska knjiga.