Arhiva oznaka: Edukacija za 21. vek

Suradnja s kolegama iz Srbije

Organizacija “Edukacija za 21. vek” uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije najavljuje konferenciju “Upotreba digitalnih materijala u nastavi istorije i društveno-humanističkih predmeta”. Konferencija će se održati 25. ožujka 2017. godine u prostorijama OŠ “Vladisla Ribnikar” uz učešće partnera iz organiziacija EUROCLIO – European Association of History Educators, Udruženja za društvenu istoriju Euroclio i Udruge za edukaciju i promicanje ljudskih prava. Detalje o konferenciji potražite na ovom linku.